Eric Berne könyvei

Erik Berne (1910-1970) kiemelkedő pszichiáter és bestseller-író volt. 

A kanadai Montrealban nőtt fel, és 1935-ben a McGill Egyetemen szerzett orvosi diplomát.

Pszichiátriai képzését az Egyesült Államokban végezte, aztán a hadseregben kezdte munkásságát.

A Berne által megalkotott tranzakció analízis világszerte elterjedt. Általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiség lélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született.

A Sorskönyv Eric Berne, a tranzakcióanalízis (TA) megalkotójának utolsó írása.

Ebben a művében túllép az Emberi játszmákban elemzett alapvető TA-s témákon- az én-állapotokon, a tranzakciók és játszmák bemutatásán – és az emberi sors alakulását helyezi a középpontba.

Alapvető kérdése most már az, hogy meghatározott-e a sorsunk, valóban sorskönyvünk rabságában kell-e élnünk, illetve hogy miként válhatunk szabaddá. 

Az Emberi játszmák (Games People Play. The Psychology of human Relationships) pszichológus sikerkönyve, 1964-ben jelent meg előszőr, de azóta már nagyon sok kiadást megélt. Eredetileg szakmabelieknek szánta mint segédkönyvet, olvasmányos megfogalmazása és könnyű érthetősége miatt (saját és kiadója legnagyobb meglepetésére) a laikus közönség körében is nagy sikerre és általános ismertségre tett szert.

Úttörő könyv, amelyben Berne bemutatja az emberek közti játszmákat és viselkedésmintákat, amelyek rejtett érzésekre vagy érzelmekre utalhatnak. 

A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is.

Az első magyar kiadás 1984-ben jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában, Hankiss Ágnes fodításába.

Sorskönyv – az írójának megfogalmazása szerint: „Egy, a gyermekkorban készített, a szülők által megerősített és a későbbi események által igazolt életterv, amely egy választott alternatívára összpontosul.” 

Három kérdés foglalkoztatta különösen: mennyire meghatározó a szülői programozás a sorskönyv kialakításában, a személyiség mennyire rabja ennek és hogy milyen tere van a szabadságnak, az autonómiának az egyén életében.